♥درخلوت تنهایی ♥


مادر، ای مظهر رحمت خدا، ای سراسر مهربانی، ای از محبّت لبریز، تو را می ستایم و عزیز می دارم. تو را قدر می نهم و بزرگ می شمرم که تو راهی به سوی بهشتی. رضای خدا را از رضای تو می جویم و از خشم تو که خشم خداست دوری می کنم. مادر، ای خورشید مهربان زندگی ام، دستان مهربان و خسته ات را می بوسم و تو را شکر می گویم و در حسرت سپاس یک لحظه از سختی هایی که برایم تحمل کردی، همیشه می مانم.

هرگز صدای مهربانت را که هر شب برایم لالائی می خواند فراموش نمی کنم، همان صدای قشنگی که حالا نیز به تمام دلتنگی هایم پاسخ می دهد و آغوش گرم و مهربانش را پناهگاه تمام دلتنگی هایم کرده است. مادر عزیزم روزت مبارک.

مادرم!

ای هستی بخش زندگانیم!

گاهِ روییدنم باران مهربانی بودی که به آرامی سیرابم کردی

گاهِ پروریدنم آغوشی گرم که بالنده ام سازد

باشد که به جبران نیکیهایت و به پاس دلواپسیهایت

همواره تو را عزیز بدارم

و همواره آواز من این است که

مادر... دوستت دارم ... دوستت دارم

مهربانم! عمرت مستدام،نامت جاویدان و روزت مبارک

دوشنبه ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ parya_b